Off-Highway

Land- und Baumaschinen | Строителна и аграрна техниха

Optimization of coolers & cooler bonnets

Performance, Heat exchange

Administrator
ноември 2016

Потбор и опримизация на на вентилатори

Cooler, design, cooling system development

Administrator
октомври 2016

Optimization of heat exchanger

performance, heat balance, pressure resistance

Administrator
октомври 2016

Optimization of pipes, tubes & air ducts

Pressure resistance

Administrator
октомври 2016

Optimization of grills, slats and protective grids, hoods/bonnets & covers

Backpressure & pressure resistance

Administrator
октомври 2016

За нас

Инженерни услуги и технически изчисления от първа ръка в областта на изчеслителните методи, термофлуиден анализ, динамиката на флуиди и термодинамиката.

Follow us: Off-Highway

Социални мрежи.

Сфери на приложение

Етикети

Как е възможно да се симулират процесите в течности и газове?
CFD в правилните ръце - мощен инструмент за проектиране